Dla inwestora

Do zbudowania własnej myjni bezdotykowej niezbędny jest odpowiedni teren. Myjnia może być zbudowana na działce będącej własnością inwestora jak i na terenie dzierżawionym. W przypadku dzierżawy kluczowe są odpowiednie zapisy w umowie dzierżawy, które pozwolą inwestorowi na bezpieczne prowadzenie biznesu. Należy pamiętać, że do zbudowania myjni powinny być spełnione wymogi administracyjne - działka musi mieć charakter usługowy lub budowlano-usługowy.

dla_inwestora_zdjecie

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZAOPATRZYĆ SIĘ W NIEZBĘDNE DOKUMENTY I POZWOLENIA TAKIE JAK:

  • projekt architektoniczno-budowlany, (do kupienia w Eurowash projekt do adaptacji)
  • plan zagospodarowania przestrzennego lub wydane warunki zabudowy
  • pozwolenie na budowę myjni bezdotykowej
  • w niektórych rejonach konieczne jest przygotowanie dodatkowej dokumentacji i uzyskanie dodatkowych pozwoleń (np. wykonanie operatu wodno-prawnego lub raportu oddziaływania na środowisko)
  • pozwolenia na przyłączenie odpowiednich mediów niezbędnych do prawidłowego działania myjni

Przebieg procesu inwestycyjnego

dla_inwestora_1

ZGŁOSZENIE CHĘCI INWESTYCJI I USTALENIE LOKALIZACJI DZIAŁKI

Doradzenie trafności wybranej lokalizacji pod względem inwestycji.

dla_inwestora_2

PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA WYBRANY RODZAJ MYJNI

Omówienie dobranej do klienta oferty i przedstawienie możliwych dodatkowych opcji.

dla_inwestora_3

POZWOLENIE NA BUDOWĘ ORAZ DOPROWADZENIE MEDIÓW PRZEZ INWESTORA

Uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do podjęcia prac inwestycyjnych.

dla_inwestora_4

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

Utwardzenie posadzki stanowisk mycia, doprowadzenie mediów, montaż wiat, attyki reklamowej, instalacja techniki myjącej.

dla_inwestora_5

ODBIÓR I SZKOLENIE Z OBSŁUGI

Przeszkolenie inwestora z zakresu eksploatacji obiektu myjącego.

dla_inwestora_6

ZGŁOSZENIE MYJNI DO ODBIORU BUDOWLANEGO

Zatwierdzenie i odbiór obiektu przez inspektora budowlanego.

dla_inwestora_7

ODEBRANIE OBIEKTU INWESTYCJI

Przekazanie i odbiór obiektu przez inwestora i rozpoczęcie użytkowania.

dla_inwestora_8

OBSŁUGA GWARANCYJNA I SERWISOWA

Dostarczanie chemii myjącej oraz obsługa techniczna.

Referencje Klientów

Skip to content