Pre investora

Na stavbu vlastnej bezdotykovej umývačky je nevyhnutný zodpovedajúci pozemok. Umývačka môže byť postavená na parcele, ktorá je majetkom investora, rovnako ako na prenajatom pozemku. V prípade prenájmu sú kľúčové príslušné ustanovenia v nájomnej zmluve, ktoré umožňujú investorovi bezpečné podnikanie. Nesmieme zabúdať, že pre stavbu umývačky musia byť splnené administratívne nároky – parcela musí mať charakter určený pre služby alebo výstavbu a služby.

dla_inwestora_zdjecie

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI JE POTREBNÉ VYBAVIŤ NEVYHNUTNÉ
DOKLADY A POVOLENIA, AKO SÚ:

  • architektonicko-stavebný projekt (u Eurowash možno zakúpiť projekt na adaptáciu)
  • územný plán alebo vydané podmienky zástavby
  • povolenia na stavbu bezdotykovej umývačky
  • v niektorých regiónoch je nevyhnutná príprava ďalšej dokumentácie a získanie ďalších povolení (napr. príprava vodohospodárskeho prieskumu alebo správy o dopade na životné prostredie)
  • umožnenie pripojenia príslušných energií nevyhnutných na správnu prevádzku umývačky
    V závislosti na administratívnych požiadavkách a zložitosti projektov môže čas získavania administratívnych povolení trvať aj niekoľko týždňov. Začatie prác prebieha potom, čo stavebné povolenie nadobudne platnosť.

PRIEBEH INVESTIČNÉHO PROCESU

dla_inwestora_1

OZNÁMENIE ZÁMERU INVESTÍCIE A URČENIE LOKALIZÁCIE PARCELY

Poradenstvo s vhodnosťou vybranej lokalizácie z hľadiska investície.

dla_inwestora_2

PREDLOŽENIE PONUKY NA VYBRANÝ DRUH UMÝVAČKY

Predebatovanie zákazníkom zvolenej ponuky a predloženie možných doplňujúcich volieb.

dla_inwestora_3

STAVEBNÉ POVOLENIE A ZASIEŤOVANIE INVESTOROM

Získanie všetkých dokladov nevyhnutných pre začatie investičných prác.

dla_inwestora_4

ZAČATIE STAVBY

Spevnenie podláh stanovíšť umytia, zasieťovanie, montáž prístreškov, reklamnej atiky, inštalácia umývacej techniky.

dla_inwestora_5

PREVZATIE A ŠKOLENIE Z OBSLUHY

Preškolenie investora v oblasti prevádzky umývacieho objektu.

dla_inwestora_6

NAHLÁSENIE UMÝVAČKY NA KOLAUDÁCIU

Potvrdenie a prevzatie objektu stavebným inšpektorom.

dla_inwestora_7

PREVZATIE OBJEKTU INVESTÍCIE

Odovzdanie a prevzatie objektu investorom a začatie používania.

dla_inwestora_8

ZÁRUČNÁ A SERVISNÁ OBSLUHA

Dodanie umývacej chémie a technická obsluha.

Referencie zákazníkov

Skip to content