Dotacje

Dotacje otrzymane przez firmę Eurowash

Innowacje produktowe

EUROWASH sp. z o.o. informuje, iż w dniu 08.12.2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy EUROWASH poprzez wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: przygotowanie firmy do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: osiągnięcie gotowości do rozpoczęcia sprzedaży swoich produktów w krajach: Belgia, Niderlandy (Holandia) i Niemcy

 

Wartość projektu: 692 554,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 461 079,95 PLN

Umowa nr: POPW.01.02.00-20-0031/22-00

EUROWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w dniu 19.02.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa EUROWASH Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej w ramach działania 1.4: Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wzmocnienie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go w działalności przedsiębiorstwa. Realizacja projektu umożliwi zaprojektowanie i wyprodukowanie nowych, udoskonalonych modeli bezdotykowych myjni samochodowych (podzespołów myjni), a także rozwój brandu Eurowash.

Efekty projektu: Wdrożenie opracowanej strategii wzorniczej firmy.

 

Wartość projektu: 4 803 550,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   2 733 728,12 PLN

Umowa nr: POPW.01.04.00-20-0013/20-00

Firma Eurowash sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Nowa inwestycja szansą na poprawę konkurencyjności oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie EUROWASH sp. z o. o.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Eurowash sp. z o. o.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do asortymentu przedsiębiorstwa nowych produktów w postaci myjni bezdotykowych z funkcją mycia podwozi.

 

Wartość projektu:  3 144 508,03 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   1 050 000,00 PLN

Umowa nr: RPPD.01.05.00-20-0439/19-00

Działanie 1.4 – Wzór na konkurencję [2019]

EUROWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w dniu 04.10.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Audyt i strategia wzornicza kluczem innowacyjnego rozwoju firmy EUROWASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 1.4: Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go w działalności przedsiębiorstwa.

Efekty projektu:  Strategia wzornicza firmy

 

Wartość projektu 142 926,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   98 770,00 PLN

Umowa nr: POPW.01.04.00-20-0041/18-00

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach [2017]

EUROWASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki wsparciu z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zrealizowała projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji myjni bezdotykowych z innowacyjnym systemem ogrzewania stanowisk mycia” polegający na budowie budynku produkcyjno-usługowego wraz z częścią socjalno-biurową, zakupie innowacyjnych maszyn i oprogramowania. W efekcie wprowadzono na rynek produkt o unikalnych właściwościach w postaci Myjni bezdotykowej z inteligentnym systemem ogrzewania stanowisk mycia.

Samoobsługowa myjnia bezdotykowa z innowacyjnym systemem ogrzewania stanowisk mycia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta wdrożyliśmy nowy produkt – myjnię z innowacyjnym systemem ogrzewania stanowisk mycia. Oferowany przez Eurowash System Inteligentnego Ogrzewania płyt stanowiskowych  myjni (AIH) polega na oczujnikowaniu płyt stanowiskowych myjni i rozbudowaniu cyfrowego zarządzania podgrzewaniem stanowisk mycia.
Innowacyjne elementy rozwiązania to:

 • automatyczne uruchamianie grzania każdego stanowiska myjni niezależnie
 • regulacja cyfrowa temperatury grzania przez właściciela myjni
 • stabilizacja temperatury na stanowisku mycia
 • automatyczna korekta temperatury grzania  w zależności od zmieniającej się temperatury otoczenia – powietrza
 • opcja automatycznego obniżania parametrów podgrzewania płyty stanowiskowej w porze nocnej
 • automatyczna zmiana  temperatury glikolu zasilającego stanowiska mycia w zależności od temperatury otoczenia – powietrza.
 • autodiagnostyka  systemu i informacja o podstawowych awariach na ekranie sterującym myjnią.

Właściciel myjni poprzez zastosowanie systemu Automatycznego Inteligentnego  Ogrzewania płyt stanowiskowych myjni (AIH) zyskuje dodatkowo:

 • zmniejszenie kosztów  grzania do 60%
 • automatyzację procesu grzania
 • wydłużenie żywotności komponentów
 • ochronę płyt betonowych przed nadmiernym zużyciem – wyeliminowane przejścia płyty przez  temperaturę 0 stopni Celsjusza.

Zastosowanie unikalnego systemu sterowania ogrzewaniem stanowisk myjni bezdotykowej pozwoli na ograniczenie zużycia paliw (oleju opałowego lub gazu) w okresie niskich temperatur, niezbędnych do ogrzania posadzek stanowisk mycia. Rozwiązanie to w połączeniu z postępującą bardzo szybko pełną cyfryzacją i pełnym dostępem  myjni  Eurowash w sieci Internetowej  wpisuje się w założenia  industry 4.0.

Skip to content