Dotacje

Dotacje otrzymane przez firmę Eurowash

Innowacje produktowe

Działanie 1.4 – Wzór na konkurencję [2019]

EUROWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w dniu 04.10.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Audyt i strategia wzornicza kluczem innowacyjnego rozwoju firmy EUROWASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 1.4: Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie      potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go
w działalności przedsiębiorstwa.

Efekty projektu:  Strategia wzornicza firmy

Wartość projektu 142 926,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   98 770,00 PLN

Umowa nr: POPW.01.04.00-20-0041/18-00


 

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach [2017]

EUROWASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki wsparciu z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zrealizowała projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji myjni bezdotykowych z innowacyjnym systemem ogrzewania stanowisk mycia” polegający na budowie budynku produkcyjno-usługowego wraz z częścią socjalno-biurową, zakupie innowacyjnych maszyn i oprogramowania. W efekcie wprowadzono na rynek produkt o unikalnych właściwościach w postaci Myjni bezdotykowej z inteligentnym systemem ogrzewania stanowisk mycia.

Samoobsługowa myjnia bezdotykowa z innowacyjnym systemem ogrzewania stanowisk mycia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta wdrożyliśmy nowy produkt – myjnię z innowacyjnym systemem ogrzewania stanowisk mycia. Oferowany przez Eurowash System Inteligentnego Ogrzewania płyt stanowiskowych  myjni (AIH) polega na oczujnikowaniu płyt stanowiskowych myjni i rozbudowaniu cyfrowego zarządzania podgrzewaniem stanowisk mycia.
Innowacyjne elementy rozwiązania to:

 • automatyczne uruchamianie grzania każdego stanowiska myjni niezależnie
 • regulacja cyfrowa temperatury grzania przez właściciela myjni
 • stabilizacja temperatury na stanowisku mycia
 • automatyczna korekta temperatury grzania  w zależności od zmieniającej się temperatury otoczenia – powietrza
 • opcja automatycznego obniżania parametrów podgrzewania płyty stanowiskowej w porze nocnej
 • automatyczna zmiana  temperatury glikolu zasilającego stanowiska mycia w zależności od temperatury otoczenia – powietrza.
 • autodiagnostyka  systemu i informacja o podstawowych awariach na ekranie sterującym myjnią.

Właściciel myjni poprzez zastosowanie systemu Automatycznego Inteligentnego  Ogrzewania płyt stanowiskowych myjni (AIH) zyskuje dodatkowo:

 • zmniejszenie kosztów  grzania do 60%
 • automatyzację procesu grzania
 • wydłużenie żywotności komponentów
 • ochronę płyt betonowych przed nadmiernym zużyciem – wyeliminowane przejścia płyty przez  temperaturę 0 stopni Celsjusza.

Zastosowanie unikalnego systemu sterowania ogrzewaniem stanowisk myjni bezdotykowej pozwoli na ograniczenie zużycia paliw (oleju opałowego lub gazu) w okresie niskich temperatur, niezbędnych do ogrzania posadzek stanowisk mycia. Rozwiązanie to w połączeniu z postępującą bardzo szybko pełną cyfryzacją i pełnym dostępem  myjni  Eurowash w sieci Internetowej  wpisuje się w założenia  industry 4.0.