Investoram

Lai uzbūvētu savu bezkontakta automazgātavu, ir nepieciešama atbilstoša vieta. Automazgātavu var būvēt gan uz ieguldītājam piederoša zemes gabala, gan uz nomātas zemes. Nomas gadījumā ir ļoti svarīgi nomas līgumā iekļaut pareizos noteikumus, lai ieguldītājs varētu droši vadīt uzņēmējdarbību. Jāatceras, ka automazgātavas būvniecībai ir jāizpilda administratīvās prasības – zemes gabalam ir jābūt komerciālas apbūves teritorijā, kā arī dažās pašvaldībās obligāti rūpnieciskās apbūves teritorijā. Ar savu pieredzi varam konsultēt klientus par pareiza zemes gabal izvēli un atbilstību plānotajai automazgātuvei.

dla_inwestora_zdjecie

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS IR JĀSAŅEM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN ATĻAUJAS, PIEMĒRAM:

  • arhitektūras un būvniecības projekts, (projekts tiks iegādāts no Eurowash pielāgošanai).
  • teritorijas attīstības plāns vai izdotie attīstības nosacījumi
  • atļauja būvēt bezkontakta automazgātavu
  • dažās jomās ir nepieciešams sagatavot papildu dokumentāciju un saņemt papildu atļaujas (piemēram, ūdens un juridiskā ziņojuma vai ietekmes uz vidi ziņojuma sagatavošana)
  • atļauja pieslēgt atbilstošus komunālos pakalpojumus, kas nepieciešami pareizai automazgātavas darbībai

Ieguldījumu procesa gaita

dla_inwestora_1

PAZIŅOJUMS PAR NODOMU IEGULDĪT UN ZEMES GABALA ATRAŠANĀS VIETAS NOTEIKŠANA

Konsultācijas par izvēlētās vietas piemērotību investīciju ziņā.

dla_inwestora_2

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA PAR IZVĒLĒTA VEIDA AUTOMAZGĀTAVU

Pielāgotā piedāvājuma apspriešana un iepazīstināšana ar papildu iespējām.

dla_inwestora_3

• BŪVATĻAUJA UN IEGULDĪTĀJA KOMUNĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

Visu nepieciešamo dokumentu iegūšana investīciju darbu veikšanai.

dla_inwestora_4

BŪVDARBU UZSĀKŠANA

Mazgāšanas laukuma grīdas nostiprināšana, komunikāciju pieslēgšana, kas ietver sevī arī attīrīšanas iekārtu izbūvi, metāla konstrukciju uzstādīšana, reklāmas atikas montāža, mazgāšanas tehnoloģijas uzstādīšana.

dla_inwestora_5

PIEŅEMŠANA UN EKSPLUATĀCIJAS APMĀCĪBA

Ieguldītāja apmācība mazgāšanas iekārtas ekspluatācijā.

dla_inwestora_6

AUTOMAZGĀTAVAS PIETEIKŠANA, LAI TĀ BŪTU NODOTA EKSPLUATĀCIJĀ

Kadastrālās uzmērīšanas veikšana un kadastrālās lietas sagatavošana.
Būvinspektora veikta ēkas apstiprināšana un pieņemšana.

dla_inwestora_7

IEGULDĪJUMU OBJEKTA PIEŅEMŠANA

Objekta nodošana un pieņemšana, ko veic ieguldītājs, un ekspluatācijas uzsākšana.

dla_inwestora_8

GARANTIJA UN APKALPOŠANA

Tīrīšanas ķīmisko līdzekļu piegāde un uzturēšana.

Klientu atsauces

Skip to content