Služba

Vďaka servisným technikom rozmiestneným v rôznych regiónoch Poľska a podpore servisu z centrály firmy sme schopní našim zákazníkom zaistiť najvyššiu kvalitu servisnej obsluhy.

obsluga_gwarancyjna

ZÁRUČNÁ A POZÁRUČNÁ OBSLUHA

wsparcie_techniczne

TECHNICKÁ PODPORA

dyspozycyjnosc

DISPONIBILITA

sprawny_kontakt

 EFEKTÍVNY KONTAKT

obsluga_gwarancyjna

SPRÁVY O ČINNOSTI

Požiadavky na servis sa zasielajú telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke. Po prijatí informácií sa vedúci servisu spojí so zákazníkom a dohodne si s ním vhodný čas na vyriešenie problému alebo pomoc na diaľku.

Naša služba je k dispozícii od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00.

1


    Vami poskytnuté osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Eurowash Sp. z o.o. so sídlom v Sobolewe pri Białystoku 15-509, ul. Szosa Baranowicka 162, NIP: 542-324-48-35, REGON: 361345386 na účely súvisiace s odpoveďou na vašu žiadosť odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prípadne namietať spracúvanie, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Príjemcami údajov môžu byť subjekty, ktoré správcovi údajov poskytujú IT alebo marketingové služby. Osobné údaje budú spracované až do odoslania odpovede na vašu žiadosť.    Skip to content