FAQ

faq

• Bezdotykové autoumyvárne, oplatí sa to?

Pri úvahách o ziskovosti investície sa snažíme odhadnúť náklady na jej príjem. Investíciou do 4-šachtovej autoumyvárne dokážeme umyť až 160 áut denne. Za predpokladu priemerného času umývania auta môžeme vypočítať denný príjem.

Treba mať na pamäti, že rozhodnutie postaviť autoumyváreň je investícia, ktorá by sa mala vyplatiť a generovať zisk.

Jedným z kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k úspechu investície, je výber správneho partnera, ktorý nás bude sprevádzať pri riadení nášho podnikania.

Aký pozemok si vybrať?

Keď začneme investovať do bezdotykovej autoumyvárne, predpokladáme 2 scenáre. Investor už má pozemok a investora, ktorý hľadá vhodnú lokalitu.

Bez ohľadu na scenár by zápletka mala mať:
- spojenie s médiami.

Veľmi dôležitá je kontrola územných pomerov vybranej parcely a kontrola viditeľnosti plánovaného zariadenia vo vybranej lokalite.

Kontajnerová alebo modulárna autoumyváreň?

Výber autoumyvárne závisí od mnohých faktorov. Najčastejšie ide o umiestnenie, veľkosť pozemku, počet pozícií.

Najlepšou možnosťou je konzultovať výber s naším obchodným oddelením. Špecifikácia a podrobná ponuka bude predložená na základe potrieb klienta a podmienok pozemku.

Budú bezdotykové autoumyvárne fiskalizované?

Znepokojení investori hľadajú odpovede na mnohé otázky týkajúce sa právnych ustanovení, ktoré ukladajú majiteľom autoumyvární povinnosť fiškálne autoumyvárne.

Zákazníci Eurowash môžu pokojne spávať. Spoločnosť už dlhodobo pracuje so softvérovou integráciou pre svojich klientov.

Skip to content