Dla inwestora

Proces inwestorski

Budowa myjni bezdotykowej jest jedną z bezpieczniejszych inwestycji kapitału. Dobrze zlokalizowana i rozwiązana technologicznie inwestycja dopasowana do potrzeb lokalnego rynku może okazać się dużym sukces. Należy dobrać parametry planowanej myjni, a wśród nich m.in. liczbę stanowisk do mycia i prognozowaną liczba klientów oraz cenę usługi. Należy przeanalizować koszty prowadzenia myjni, w tym ewentualnego zatrudnienia pracowników. Warto również sprawdzić słabe strony konkurencji i wyposażyć własną myjnię w to, czego tej konkurencji brakuje, np. dodatkowe systemy mycia. Zainwestowany kapitał szybko zaczyna przynosić korzyści i często Inwestor decydują się na kolejną inwestycję.

Zbuduj z nami myjnię krok po kroku

Pomysł na biznes

Aby odnieść sukces rynkowy warto skorzystać ze sprawdzonych i innowacyjnych rozwiązań. Dobrym pomysłem na biznes może być myjnia bezdotykowa. Na początku należy ocenić swoje możliwości finansowe, czasowe oraz personalne (czy Inwestor będzie sam w stanie załatwić wszystkie formalności, czy potrzebuje pomocy osób trzecich).

Znalezienie działki

Aby założyć własną myjnię samochodową należy dokonać zakupu terenu lub go wydzierżawić. Wybór odpowiedniego miejsca pod inwestycję jest kluczową decyzją. Im większa działka tylko większą myjnię można postawić. Przyjmuję się, że na jedno stanowisko mycia przypada około 200 m2 powierzchni użytkowej działki. Ponadto należy pamiętać o tym, że inwestycja będzie przynosiła zakładane oczekiwania finansowe gdy spełnione zostaną podstawowe warunki tj.: sąsiedztwo galerii handlowych, supermarketów, stacji paliw i stacji kontroli pojazdów czy też bliskość dużych osiedli mieszkaniowych, dobrze skomunikowana infrastruktura. Muszą również być spełnione wymogi administracyjne, a mianowicie działka musi mieć charakter usługowy lub budowlano-usługowy. Pomagamy naszym klientom ocenić potencjał biznesowy danej lokalizacji.

Dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zaopatrzyć się w: projekt architektoniczno-budowlany (możliwy do nabycia bezpośrednio u nas), plan zagospodarowania przestrzennego lub wydane warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę myjni bezdotykowej.  W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu lub oleju. W zależności od wymagań gminy może wystąpić konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Muszą zostać również podpisane warunki dostawy mediów z odpowiednimi dostawcami. Po złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, urząd ma miesiąc na jego rozpatrzenie. Po rozpatrzeniu wniosku, musi się on uprawomocnić, co trwa dwa tygodnie. Po tym okresie można przystąpić do budowy myjni.

Finansowanie

Inwestycję można sfinansować co najmniej z trzech źródeł: za pomocą środków własnych, kredytu bankowego bądź leasingu. Istnieje też możliwość sfinansowania inwestycji z dotacji ze środków unijnych.

Budowa, montaż myjni, serwis.

Po złożeniu projektu do urzędu i uzyskaniu pozwolenia na budowę można rozpocząć prace ziemne, które wykonujemy kompleksowo razem z montażem wiaty oraz technologii myjącej. Na koniec każdy Inwestor zostaje przeszkolony z zasad funkcjonowania myjni, rozwiązań informatycznymi, które zapewniają właścicielowi kontrolę techniczną i finansową myjni oraz umożliwiają ustawianie parametrów mycia we własnym zakresie. Wspieramy również swoich Inwestorów doradzając im w dziedzinie działań marketingowych oraz świadcząc usługi związane z profesjonalnym serwisem technicznym.