Zapytania ofertowe

09.05.2022

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2022 dot. planowanej realizacji projektu pn. “Wzrost konkurencyjności firmy EUROWASH poprzez wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2022 dot. planowanej realizacji projektu pn. “Wzrost konkurencyjności firmy EUROWASH poprzez wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2022 i załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2022

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań

14.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 15/2018 z dn. 14.09.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 15/2018 z dn. 14.09.2018r.

Firma Eurowash Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup oczyszczarki syfonowej z osprzętem.
Zapytanie ofertowe nr 15/2018 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 15 2018

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Wyniki postępowania ofertowego nr 15/2018 z dn.  01.10.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15 2018

14.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 14/2018 z dn. 14.09.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 14/2018 z dn. 14.09.2018r.

Firma Eurowash Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia:
– stół spawalniczy – 2 szt.
Zapytanie ofertowe nr 14/2018 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 14 2018
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Wyniki postępowania ofertowego nr 14/2018 z dn. 01.10.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14 2018

11.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 13/2018 z dn. 11.09.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2018 z dn. 11.09.2018r.

Firma Eurowash Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia:
– szafka narzędziowa – 2 szt.
– regały magazynowe – 1 szt.
– stół warsztatowy – 2 szt.
Zapytanie ofertowe nr 13/2018 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 13 2018

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

 

Wyniki postępowania ofertowego nr 13/2018 z dn.  19.09.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13 2018

20.06.2018

Zapytanie ofertowe nr 7/2018 z dn. 20.06.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018 z dn.  20.06.2018r.

Firma Eurowash Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprężarkę śrubową z osuszaczem chłodniczym.
Zapytanie ofertowe nr 7/2018 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 7 2018
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy


Wyniki postępowania ofertowego nr 7/2018 z dn.  23.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7 2018