Kierownik produkcji

Miejsce pracy: Sobolewo k. Białegostoku

Oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze na umowie o pracę wzbogacone o motywacyjny system premiowy, premię roczną, dodatki okolicznościowe
 • Pracę w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku
 • Możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość rozwoju zawodowego zgodnego z zainteresowaniami kandydata
 • Szkolenia i wsparcie we wdrożeniu do pracy na zajmowanym stanowisku

Od kandydata oczekujemy

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w samodzielnym organizowaniu pracy własnej i podległego zespołu
 • Wiedza z zakresu instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Umiejętność skutecznej komunikacji z pracownikami i przełożonymi
 • Zaawansowana umiejętność pracy w oprogramowaniu Excel
 • Podstawowej znajomość programów CAD (przeglądanie projektów)
 • Umiejętność tworzenia planów produkcji i ich realizacji
 • Znajomość obiegu dokumentów w firmie oraz gospodarki magazynowej
 • Wiedza z zakresu motywowania pracowników

Zadania osoby zatrudnionej to:

 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników produkcyjnych.
 • Określanie, realizowanie i monitorowanie strategii produkcji.
 • Przygotowywanie średnio- i długookresowych planów produkcji z uwzględnieniem zapotrzebowania na produkty oraz zasobów osobowych.
 • Opracowywanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań produkcyjnych z uwzględnieniem hierarchii zamówień według ich ważności i wielkości.
 • Określanie zapotrzebowania na materiały, surowce, półprodukty, detale.
 • Organizacja i kontrola procesu produkcji, w tym terminowej realizacji planów produkcyjnych.
 • Kontrolowanie sporządzania ewidencji produkcji i rozliczeń produkcyjnych;
 • Analizowanie wydajności, kosztów i jakości produkcji oraz inicjowanie działań poprawiających jej efektywność.

Aplikuj

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Eurowash Sp. z o.o. z siedzibą w Sobolewo  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Eurowash Sp. z o.o. z siedzibą w Sobolewo ul. Szosa baranowicka 162 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Skip to content