19.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z Zapytaniem ofertowym nr 1/2017 z dn. 22.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępna pod załącznikiem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytania ofertowego nr 1/2017