22.08.2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/2017

 

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji myjni bezdotykowych z innowacyjnym systemem ogrzewania stanowisk mycia” firma Eurowash sp. z o.o. przedstawia zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące wykonania robót  budowlanych wraz z robotami i czynnościami instalacyjnymi w zakresie budowy budynku produkcyjno – usługowego z częścią socjalno-biurową na działce ew. nr 359 w Sobolewie. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert. Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, skrócony opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, wzór umowy, tabela elementów scalonych oraz prawomocne pozwolenie na budowę i badania geologiczne znajdują się do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. Nr 1 –Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 – Skrócony opis przedmiotu zamówienia
  4. Zał. Nr 3 – Dokumentacja projektowa
  5. Zał. Nr 4 –Wzór umowy
  6. Zał. Nr 5 – Tabela elementów scalonych
  7. Zał. Nr 6 – Prawomocne pozwolenie na budowę
  8. Zał. Nr 7 – Badania geologiczne

Pytania i odpowiedzi dotyczące Zapytania Ofertowego nr 1 2017